Cennik

Abonamenty i karnety godzinowe

Abonament *

(od 7:00 do 17:00 max 10h/dziennie)
KONTAKT

Abonament do 5h*

(od 8:00 do 13:00 max 5h/dziennie)
KONTAKT

Każda rozpoczęta godzina po przekroczeniu liczby określonej w abonamencie:   50 zł

Istnieje możliwość przesunięcia godzin ale tylko po uzyskaniu zgody Dyrekcji.

Cennik dotyczy dla nowych umów na okres min. 12 miesięcy.

szczegóły dotacji dostępne pod linkami oraz w zakładce DOTACJE

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=98877

https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=maluch_plus

Wpisowe 480 zł

Wpisowe przy przedłużeniu umowy lub na kolejne dziecko 360zł

Wpłata wpisowego wnoszona jest za każdym razem po zakończeniu okresu trwania umowy. W przypadku przedłużenia umowy na kolejny rok, wpisowe zostanie obniżone do 360 zł.

Wpisowe jest należnością za jedno dziecko i jest wpłacane najpóźniej w dniu podpisania umowy tytułem zadatku na poczet świadczenia usług. Wpłata wpisowego jest traktowana jako podpisanie umowy przedwstępnej i w związku z tym jest ona bezzwrotna.

W ramach czesnego gwarantujemy:

 

 

Opłaty nie zawierają wyżywienia. Rodzice dostarczają posiłki we własnym zakresie lub mogą skorzystać z wyspecjalizowanego cateringu.

W razie nieobecności dziecka w żłobku i odwołania obiadu należy zgłosić ten fakt do godziny 8.30

Opłaty za czesne prosimy dokonywać do 5 dnia każdego miesiąca na poniższy nr rachunku bankowego:

MBank    30 1140 2004 0000 3802 7279 8448

W tytule wiadomości proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, czesne za miesiąc ….